barnverksamhet - fantasigympa

Fantasigympa med twist

Kattegattgymnasiet, idrottshallen

Tisdagar

kl. 17.15-18.00

 

Instruktör: Andrea Baricic

Hjälpledare:

 

ANMÄLAN och info i formuläret nedan

Ingång till hallen är vid den blå punkten.

 
 
 
 
 

Info Familje- och Bamsegympa

 

Bamsegympa för barn 2-6 år är rolig, allsidig motorisk träning där barnen får prova på olika sätt att röra sig och använda kropp och knopp!

Att ha kul, i lek och rörelse tillsammans med kompisar, att krypa, åla, rulla och kanske uppleva lyckan i att göra sin första kullerbytta - det är Bamsegympa.

På familjegympan deltar föräldern med barnet/barnen.

På Bamsegympan lämnas barnen.

Info Fantasigympa med twist

 

Fantasigympa med twist är en fartfylld gympa för barn mellan 6-9 år.

Här kommer ni att få chansen att lära er stå på händer, hjula m.m men på ett roligt och leksamt sätt. Då vi inte riktar in oss på tävlingsnivå utan mer lek och stoj. Varje pass kommer innehålla lekar, bana, avslappning och ibland någon överraskning.

 

 

Info gällande kläder och skor

 

På våra pass är det bra om barnen har kläder som det går att röra sig i, att de har skor, mokasiner eller är barfota för att inte halka då vissa redskap är hala.

Vi uppskattar om längre hår är uppsatt och att smycken är av.

Vi tolererar inte mat under gympapasset men ni får gärna ha med någon frukt till efter passet. En vattenflaska kan vara bra att ta med då barnen jobbar hårt och blir törstiga.

 

Betalning:

Betalningen sker till GF Gymmixpulsen plusgirokonto 232488-7, ange barnets namn, personnummer och grupp, senast tre veckor efter terminsstart.

 

 

Obs! Anledningen till att gympatid är olika i olika hallar är att det tyvärr är brist på halltid i kombination med ett jätte tryck med deltagande barn som gör att vissa gruppers gympatid minskas till 40 minuter som minst. Maxantalet barn i grupperna varierar också mellan 15-30 barn per grupp, beroende på om det är enkel eller dubbelgrupper i salen.

 

 

 

Mer information om Bamsegympa hittar Ni på Svenska Gymnastikförbundets hemsida: www.gymnastik.se

 

Beskrivning: Beskrivning: http://www.gymmixpulsen.se/images/swan/content-div.gif