Priser och betalningsanvisning

Priser - Gruppträning*

*fr.o.m våren 2019

*priser för vår barnverksamhet: Klicka här

Prova på veckor och prova på enstaka tillfällen gäller endast dig som inte varit medlem tidigare.


Terminskort

  650 kr*


Student och 65 plus: 550 kr (mot uppvisande av studentkort/legitimation när träningskortet hämtas)


Årskort

1250 kr** Köps vid terminstart vår och höst.


Student och 65 plus: 1050 kr (mot uppvisande av studentkort/legitimation när träningskortet hämtas)


Termins- och årskort ska vara betalda senast 30 september inför hösten och  31 januari inför vårterminenKlippkort 10 ggr

xxx kr* - kan köpas när som helst.


Sommarkort(ingår i årskort): 250 kr för icke medlemmar och 200 kr för medlemmar 


Engångsavgift: xx kr


Alla kort/klippkort gäller på alla våra pass.


Vill du ha kvitto? Säg till instuktörern på passet där du hämtar ditt kort.


*Inkl medlemsavgift på 50 kr **inkl medlemsavgift på100 kr


Är du mellan 5-25 år och köper terminskort eller årskort godkänner du vår intergritetspolicy.

Detta gäller även för de barn som går på vår barnverksamhet.

läs mer här


 

Betalningsanvisning


Sätt in avgiften på postgiro: 232488-7.


I meddelande rutan skriver du ditt namn och vilkethos vilken instruktör du vill hämta ditt kort på, tex: Lina Nilsson(ditt namn)/Anja (instruktören)


Alternativt får du betalningsanvisning av instruktören eller värden när du kommer till ditt första pass.


Ditt träningskort/klippkort ska uppvisas på varje pass du besöker.


Är du ny hos oss. Var snäll och läs här


Copyright © All Rights Reserved