Priser och betalningsanvisning

Priser - Gruppträning*

*fr.o.m hösten 2017

*priser för vår barnverksamhet: Klicka här

Prova på veckor och prova på enstaka tillfällen gäller endast dig som inte varit medlem tidigare.

 

Terminskort

600 kr* betalas senast 31/1-2018 därefter kostar terminskortet 650 kr

 

Årskort

1150 kr* betalas senast 15/2-2018; därefter kostar årskort 1250 kr

 

 

Klippkort 10 ggr

400 kr* - kan köpas när som helst.

 

 

Alla kort/klippkort gäller på alla våra pass.

 

Vill du ha kvitto? Säg till instuktörern på passet där du hämtar ditt kort.

 

*Inkl medlemsavgift på 50 kr **inkl medlemsavgift på100 kr

 

Betalningsanvisning

 

Sätt in avgiften på postgiro: 232488-7.

I meddelande rutan skriver du ditt namn och vilket pass du vill hämta ditt kort på, tex: Lina Nilsson(ditt namn) - Furulund/medel (passet du vill hämta ditt kort på)

Alternativt får du betalningsanvisning av instruktören eller värden när du kommer till ditt första pass.

 

Ditt träningskort/klippkort ska uppvisas på varje pass du besöker.

 

Är du ny hos oss. Var snäll och läs här

 

Copyright © All Rights Reserved