Priser och betalningsanvisning

Priser - Gruppträning*

*fr.o.m våren 2019

*priser för vår barnverksamhet: Klicka här

Prova på veckor och prova på enstaka tillfällen gäller endast dig som inte varit medlem tidigare.

Prova på: höst vecka 35 och 36

Prova på: vår vecka 2 och 3


Terminskort

  650 kr*


Student och 65 plus: 550 kr (mot uppvisande av studentkort/legitimation när träningskortet hämtas)


Årskort

1250 kr** Köps vid terminstart vår och höst. (sommarkort ingår)


Student och 65 plus: 1050 kr (mot uppvisande av studentkort/legitimation när träningskortet hämtas)


Termins- och årskort ska vara betalda senast 30 september inför hösten och  31 januari inför vårterminen


Du som hade årskort eller terminskort för våren 2020 betalar 250 kr mindre förr kort som köps under hösten.

 Klippkort 10 ggr

450 kr* - kan köpas när som helst och är inte personliga.


Engångsavgift: 70  kr


Sommarkort: 250 kr för icke medlemmar och 200 kr för medlemmar Alla kort/klippkort gäller på alla våra pass.


Vill du ha kvitto? Säg till instuktörern på passet där du hämtar ditt kort.


*Inkl medlemsavgift på 50 kr **inkl medlemsavgift på100 kr


Är du mellan 5-25 år och köper terminskort eller årskort godkänner du vår intergritetspolicy.

Detta gäller även för de barn som går på vår barnverksamhet.

läs mer här


 

Betalningsanvisning


Sätt in avgiften på postgiro: 232488-7


eller swischa: 123 356 04 48I meddelanderutan skriver du ditt namn och hos vilken instruktör du vill hämta ditt kort på, tex: Lina Nilsson(ditt namn)/Anja (instruktören)
Ditt träningskort/klippkort ska uppvisas på varje pass du besöker.


Är du ny hos oss. Var snäll och läs här