Priser och betalningsanvisning

Priser - Gruppträning*

*fr.o.m våren 2019

*priser för vår barnverksamhet: Klicka här

Prova på veckor och prova på enstaka tillfällen gäller endast dig som inte varit medlem tidigare.

Prova på: höst vecka 35 och 36

Prova på: vår vecka 2 och 3


Terminskort

  650 kr*


Student och 65 plus: 550 kr (mot uppvisande av studentkort/legitimation när träningskortet hämtas)


Årskort: Under pandemin säljs inga årskort. Student och 65 plus: 1050 kr (mot uppvisande av studentkort/legitimation när träningskortet hämtas)


Termins- och årskort ska vara betalda senast 30 september inför hösten och  31 januari inför vårterminen Klippkort 10 ggr

450 kr* - kan köpas när som helst och är inte personliga.


Engångsavgift: 70  kr


Sommarkort: 250 kr för icke medlemmar och 200 kr för medlemmar Alla kort/klippkort gäller på alla våra pass.


Vill du ha kvitto? Säg till instuktörern på passet där du hämtar ditt kort.


*Inkl medlemsavgift på 50 kr **inkl medlemsavgift på100 kr


Är du mellan 5-25 år och köper terminskort eller årskort godkänner du vår intergritetspolicy.

Detta gäller även för de barn som går på vår barnverksamhet.

läs mer här


 

Betalningsanvisning


Sätt in avgiften på postgiro: 232488-7


eller swischa: 123 356 04 48I meddelanderutan skriver du ditt namn och hos vilken instruktör du vill hämta ditt kort på, tex: Lina Nilsson(ditt namn)/Anja (instruktören)
Ditt träningskort/klippkort ska uppvisas på varje pass du besöker.


Är du ny hos oss. Var snäll och läs här