Föreningen

GRUPPTRÄNING


Vår verksamhet riktar sig till människor i olika åldrar. Det ges möjlighet att träna efter egen förmåga på ett roligt och inspirerande sätt. Vi erbjuder varierade pass nära dig på olika tider.


Vi har välutbildade instruktörer, enligt Svenska Gymnastikförbundets utbildningsnormer, vilket leder till säker och lustfylld träning.

Regelbundet kvalitetssäkrar vi våra instruktörer enligt vissa specifika specifikationer.


Med personligt engagemang och positiv energi, sporrar de till en vi-känsla på gympagolvet.


Vi erbjuder nya träningsformer i en förening som är i ständig utveckling framåt.


Vi vill att våra aktiva skall känna delaktighet och en familjär gemenskap i föreningen.


Med varierande pass där det ges alternativa övningar får deltagarna möjlighet till att träna efter den egna förmågan.


Vårt motto är att alla ska känna glädje på passen.

BARNVERKSAMHET


Bamsegympa för barn 3-6 år är rolig, allsidig motorisk träning där barnen får prova på olika sätt att röra sig och använda kropp och knopp! Att ha kul, i lek och rörelse tillsammans med kompisar, att krypa, åla, rulla och kanske uppleva lyckan i att göra sin första kullerbytta - det är Bamsegympa.


Gympan är varierande och många olika förmågor tränas på ett lekfullt sätt. Den utgår från barnens individuella förutsättningar och är helt fri från tävlingsmoment och elittänkande. Det vi vill förmedla till barnen är rörelseglädje!


GF Gymmix Pulsens erbjuder Bamsegympa för barn 3-6 år, samt Familjegympa med Bamse där även barn från 2 år får deltaga. I familjegympan är vårdnadshavaren med och     gympar.


För att alla barn ska känna sig trygga och sedda finns det begränsat antal platser i varje grupp. Barnen tillhör samma grupp under hela terminen, där både pojkar och flickor blandas.


Svenska Gymnastikförbundet har slutit ett avtal som ger exklusiv rätt att få använda Bamse och hans vänner i förbundets barngymnastik för de yngsta inom ramen för begreppet Bamsegympa.  Bamseledarna i GF Gymmix Pulsen är alla utbildade i Svenska Gymnastikförbundets regi och följer förbundets policy för Bamsegympa.

Vi har NOLL-tolerans mot alkohol, droger och energidrycker.


VÅR VERKSAMHET


Verksamheten drivs ideellt och med frivilliga insatser. Gemenskap glädje och engagemang är grunden i vårt arbete.


Vi är certifierade som en GYMMIX-förening av Svenska Gymnastikförbundet.


Vi ingår även i"Gymnastiken Vill" och "Idrotten Vill"


 


Föreningen erbjuder:

Gruppträning

Bamsegympa

Barnverksamhet för barn ålder 2-6

Happenings under året

Sommaraktiviteter

Bamse avslutningar

Fortbildning för instruktörerna

Friskvård för instruktörer, styrelse och värda

Regelbundna träffar med styrelse och instruktörer och värdar