Styrelsen

STYRELSEN


och Årsmötesprotokoll

STYRELSEN

Ordförande: Kristina Aghede

Kassör: Charlott Börjesson

Sekreterare: Britt Johansson

Hallbokare: Gun-Britt Nanfeldt

LoK och lärgrupper: Birgitta Sevandersson

Ledamot: Anoka Cirkovic - Sociala medier

Ledamot: Ann-Katrin Skoglund 


Revisor: Evy Carlsson och Helen Norrman


Valberedning: Louise Sandberg och Britt-Marie Hallbäck


Ansvarsuppdrag


Barnverksamhetsansvarig: Charlott Börjesson

Gruppträningsansvarig: Cecilia "Cilla" Lindqvist Stehn

Protokoll Årsmöte 2023