Priser och betalningsanvisning

Priser - Gruppträning* och barnverksamhet

*fr.o.m våren 2019

*priser för vår barnverksamhet: Klicka här

Prova på veckor och prova på enstaka tillfällen gäller endast dig som inte varit medlem tidigare.

Prova på: höst vecka 35 och 36

Prova på: vår vecka 2 och 3GRUPPTRÄNING

Terminskort

  650 kr*


Student och 65 plus: 550 kr (mot uppvisande av studentkort/legitimation när träningskortet hämtas)


Årskort: Under pandemin säljs inga årskort. Student och 65 plus: 1050 kr (mot uppvisande av studentkort/legitimation när träningskortet hämtas)


Termins- och årskort ska vara betalda senast 30 september inför hösten och  31 januari inför vårterminen Klippkort 10 ggr

450 kr* - kan köpas när som helst och är inte personliga.


Engångsavgift: 70  kr


Sommarkort: 250 kr för icke medlemmar och 200 kr för medlemmar Alla kort/klippkort gäller på alla våra pass.


Vill du ha kvitto? Säg till instuktörern på passet där du hämtar ditt kort.


*Inkl medlemsavgift på 50 kr **inkl medlemsavgift på100 kr


Är du mellan 5-25 år och köper terminskort eller årskort godkänner du vår intergritetspolicy.

Detta gäller även för de barn som går på vår barnverksamhet.

läs mer härBARNVERKSAMHET


Vårterminen startar vecka 2 och fram till maj  

Höstterminen startar vecka 35 och fram till december

Vissa pass har ingen träning under höstlov, jullov, sportlov och påsklov. Kolla med instuktören på ditt pass vad som gäller i din grupp.


Terminskostnad vår per barn: 700 kr (längre termin)

terminskostnad höst  per barn: 500 kr 


Till alla grupper i barnverksamheten krävs föranmälan. Läs integritetspolicyn innan anmälan. Anmälan öppnar med förbehåll att pandemi och hur restrektioner tillåter det. 


 

Betalningsanvisning

OBS! BETALA INGET FÖRRÄN TERMINEN STARTAR.


Sätt in avgiften på postgiro: 232488-7


eller swischa: 123 356 04 48
I meddelanderutan skriver du ditt namn och hos vilken instruktör du vill hämta ditt kort på, tex: Lina Nilsson(ditt namn)/Anja (instruktören)

(GÄLLER ENDAST GRUPPTRÄNING)
Ditt träningskort/klippkort ska uppvisas på varje pass du besöker.


Är du ny hos oss. Var snäll och läs här